Каква услуга търсите?

Харесва ли ви тази къща? Вижте нашия нов проект за планински вили!
С нас можете да построите къщата или вилата, за която мечтаете!
В момента изграждаме комплекса Вили Сънсет! Вижте го ...
Начало Озеленяване и ландшафтна архитектура

Озеленяване и ландшафтна архитектура

Изготвяне на проекти за озеленяване, съгласуване на проектите с инстанциите и изпълнение

Проектът за озеленяване е неизменна част от всяка една проектна документация за нови строителни обекти. С озеленяването се цели създаване на по-благоприятна среда за обитаване и се подобряват микроклиматичните условия в границите на обекта, чиито територии са подложени на озеленяване.

С изграждането на растителни обеми се създава красота и хармония в общия облик на откритите и закритите пространства. Растенията пречистват въздуха, като някои от тях имат и фитонцидна активност, която неутрализира въздействието на болестотворните микроорганизми и вирусите.

Растителните обеми задържат прахта от въздуха и така повлияват неговата чистота. Там, където има зелени площи, през летните месеци високите температури се запазват в по-ниски граници, в сравнение с температурите, измерени в пространствата, където няма растителност, а само сгради и настилки.

Обикновено, когато се създават нови зелени площи в градска среда или в частни къщи и парцели, е добре да се помисли и за поливна система. Когато растителността е добре поддържана и поливана, тя е по-устойчива на болести и вредители, и е с по-високи декоративни качества.

Озеленяването на всяка отделна територия не е самоцелно. С него се постига и благоустрояване на самото място – изграждат се пешеходни алеи и пътеки, кътове за отдих, предвиждат се места за пейки, перголи, беседки, чешми и фонтанки, водни площи, декоративни пластики и всякакви други елементи на парковата архитектура.

С подходяща растителност се декорират подпорни стени, огради и дори монотонни и скучни фасади и архитектурни обеми, като така се разнообразява и подобрява техния цялостен облик.

С високите растителните обеми и масиви от широколистни и иглолистни дървета се създават и ветрозащитни пояси, които редуцират силата на вятъра. Подобни масиви се проектират и там, където е необходима изолация от натоварени пътни артерии, които генерират шум и замърсяване.

Т.нар. озеленяване може още да бъде наречено ландшафтно оформяне, паркоустрояване, озеленяване и благоустройство и т.н.

Ние разполагаме с опитни специалисти, които имат богат опит с изготвяне на проекти за озеленяване. Готови сме да поемем съгласуването на проекта в Зелена система и да го изпълним.
Озеленяване

Поддръжка и ремонт на външни дървени настилки

Поддръжка и ремонт на настилки от сибирски бор, тиково дърво и др.
Ремонтът и текущата поддръжка на външните дървени настилки е необходимост, която поддържа настилките здрави и в добро естетическо и функционално състояние. Този вид услуги се радват на голям интерес от страна на клиентите през последните години, а ние натрупахме значителен опит в реализацията на подобни ремонти. Ремонтът и поддръжката на настилките от сибирски бор, тиково дърво, лиственица, акация и други видове дървен материал най-общо казано включват следните основни дейности: • измиване на… Вижте още 

Запитване за оферта

Озеленяване

Допълнителни проекти - поливни системи

Изготвяне на проекти за поливни системи
Създаването на красив двор и градина изисква много усилия, ентусиазъм и средства. Редовното поливане и грижа за растенията са особено важни, за да се запазят декоративните им качества и добро здравословно състояние. Ние знаем, че поливането на растенията с маркуч не е нито най-приятното, нито най-доброто решение. В този случай поливните системи са подходящи за всяка една зелена външна площ, която искате да запазите в добро състояние години наред. Проектът за поливна система е пряко свързан с… Вижте още 

Запитване за оферта

Озеленяване

Външно осветление

Външното осветление може да бъде доста разнообразно – алейно, парково, улично, фасадно, площадково, площадно и др. осветление с високи, ниски или насочени осветителни тела – лампи, фенери, прожектори, вградени в настилката лунички, фасадно осветление под различна форма и други. С проектирането на външното осветление и монтажа на външните осветителни тела се цели на първо време създаване на безопасна среда през тъмните часове на денонощието, а от друга – създаване на красиви нощни обеми и форми за… Вижте още 

Запитване за оферта

Озеленяване

Моделиране на ландшафта

Моделиране на ландшафта, промяна на естествения релеф, теренни пластики
Моделирането на ландшафта често се налага поради редица причини. То най-често се прави с цел подобряване на естетическите характеристики на мястото, улесняване на достъпа, подчертаване на терена или поради необходимост от по-пълноценно използване на свободните площи. Моделирането на терена включва изкопни и насипи дейности, изграждане на алеи, рампи, стълби, площадки, тераси, изграждане на откоси, подпорни стени, изкуствени хълмове или оформяне на изкуствени вдлъбнатини в терена и други. За да се… Вижте още 

Запитване за оферта

Озеленяване

Реконструкция на зелени площи

Реконструкция на съществуващи зелени площи
В много части от съвременната градска среда или частни дворове растителността е загубила своя облик и добър естетически вид поради редица причини. На места растителността е твърде избуяла – с много самонастанили се дървесни и храстови видове или дърветата и храстите са загубили добрата си форма, а тревата - своите декоративните си качества. Друга част от първоначално проектираната и засадена растителност е загинала поради старост, болести и вредители, замърсяване на средата и други причини.… Вижте още 

Запитване за оферта